בית ספר ז'בוטינסקי

בית ספר ז'בוטינסקי בית שמש

חוזר חודשי

ילדים מנגנים בהופעה

בית הספר ז'בוטינסקי זכה בפרס חינוך

לפני שבועיים התבשרה מנהלת בית הספר על קבלת פרס החינוך הארצי בהצטיינות בחינוך על כל היבטיו...

בית הספר קיבל תעודת הערכה מחוזית על קידום הישגים לימודים בשנת תשע"ד

השנה, בית הספר הצטרף לתוכנית בתי ספר מובילי פדגוגיה איכותית...

חינוך למצוינות ערכית - מהווה חלק משמעותי בבית- הספר

בית הספר זכה בפרס הצטיינות בתכנית שגרירי מפתח הלב תשעג-תשעד...

רקע על בית הספר

בתהליך של שש השנים האחרונות בית הספר עשה מהפכה חינוכית. מבית ספר תת משיג מבחינה לימודית ובית ספר "אדום" מבחינה אקלימית הצלחנו לצור תרבות חדשה עם אידיאולוגיה חינוכית, תוך שמירה על...

חוזר ספטמבר 2015

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA