בית ספר ז'בוטינסקי

בית ספר ז'בוטינסקי בית שמש

חוזר חודשי

בית הספר קיבל תעודת הערכה מחוזית על קידום הישגים לימודים בשנת תשע"ד

השנה, בית הספר הצטרף לתוכנית בתי ספר מובילי פדגוגיה איכותית...

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA