בית ספר ז'בוטינסקי

בית ספר ז'בוטינסקי בית שמש

תרבות ומורשת יהודית

בית ספר ז'בוטינסקי משלב תלמידים חילוניים ודתיים ומקיים אורח חיים פלורליסטי

בשנת תשע"ג בית הספר קיבל תעודת הערכה בתחום התרבות ומורשת ישראל והיה מועמד מטעם המחוז לקבל פרס ארצי...

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA