בית ספר ז'בוטינסקי

בית ספר ז'בוטינסקי בית שמש

חוזר חודשי

חוזר ספטמבר 2015


בית-הספר הממלכתי החדש ע"ש ז'בוטינסקי.
חינוך משותף לזהות יהודית רבת גוונים וקולות.

זוכה פרס החינוך הארצי תשע"ה
‏‏י"ב/תשרי/תשע"ו
‏‏25/09/2015
פילון האלכסנדורי - סעיף 204 - "על החוקים"
(פילוסוף יהודי שחי במצרים בתחילת המאה הראשונה לספירה)
"תעודת הסוכות להזכירנו בעושרנו את העוני, לפי שחייב אדם לזכור
בעושרו את העוני, בימי תפארתו את השפלות, בגדלותו - את הפשטות
בימי שלום - את סכנת המלחמה על פני היבשה - את סערות הים, ובעיר-
את המדבר, לפי שאין לך דבר, שיש בו כדי לשמחנו יותר מזיכרון ימי
הרעה בימי טובה מרובה ביותר. אתה מוצא כאן גם תועלת מרובה לגבי
החינוך למעשים טובים: שכן מי ששם לנגד עיניו גם את הטוב וגם את
הרע… ודאי יתמלא רחשי תודה..."

הורים יקרים!
שנת הלימודים החלה כסדרה. השנה הצטרפו לבית הספר תלמידים חדשים מבית הספר עדיהו, ואנו מברכים על הצטרפותם. מספר התלמידים גדל ואנו מונים כ-200 תלמידים, ממקומות שונים מהעיר ומהמושבים בסביבה.
חלוקת ספרי הלימוד לכלל תלמידי בית- הספר הסתיימה. ילדיכם משתמשים בספרים מתחילת שנת הלימודים. כידוע לכם, בית- הספר מפעיל תכנית השאלת ספרי לימוד. דבר שמוביל להוזלת העלויות בצורה משמעותית. השנה חידשנו והחלפנו ספרים. הספרים של שכבות ה-ו נמצאים במאגר הממוחשב של בית הספר, ולכל תלמיד יש קוד המופיע על ספריו. אנא הקפידו שילדיכם ישמרו על הספרים ויעטפו אותם. ספר שיינזק יחויב בתשלום מלא.
ההורים אישרו את השתתפות ילדיהם בתכנית ציל"ה (צהרי יום לימודים) המיועדת לתלמידי א-ב. אנו ערוכים לפתוח את המסגרת לאחר החגים בתאריך 11.10.15 ביום א'. נשלח חוזר להורי א-ב בנושא.
אנו עוברים לתקשורת במייל בנוסף לאתר בית- הספר. המחנכות אספו את כתובות הדואר האלקטרוני (המייל) של ההורים . למי שלא עשה זאת, חשוב לעדכן את המחנכת בכתובת המייל שלכם שתוכלו להצטרף לרשימת התפוצה של הכיתה ובית- הספר. החוזרים להורים וההודעות הכיתתיות יועברו במייל בלבד. אנא היערכו בהתאם.
הנוער העובד והלומד פתח את שנת הלימודים בבית- הספר ז'בוטינסקי. אנו מעודדים את תלמידי ד-ו לקחת חלק פעיל בתנועת הנוער. בית- הספר עובד בשיתוף פעולה מלא עם צוות המדריכים. תנועת הנוער פועלת בימי שישי בתום יום הלימודים.
מערכת השעות תשתנה לאחר החגים החל מיום א' 11.10.15. הילדים יקבלו מערכת חדשה ותכנית ההזנה תחל לכלל התלמידים בהתאם להסדרת התשלום.
חוזרים מהחופשה ביום ד' 7.10.15.

חג שמח

ברכה גדנקן ביטון
מנהלת בית- הספר.

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA