בית ספר ז'בוטינסקי

בית ספר ז'בוטינסקי בית שמש

חוזר חודשי

ילדים מנגנים בהופעה

בית הספר ז'בוטינסקי זכה בפרס חינוך

לפני שבועיים התבשרה מנהלת בית הספר על קבלת פרס החינוך הארצי בהצטיינות בחינוך על כל היבטיו...

בית הספר קיבל תעודת הערכה מחוזית על קידום הישגים לימודים בשנת תשע"ד

השנה, בית הספר הצטרף לתוכנית בתי ספר מובילי פדגוגיה איכותית...

חינוך למצוינות ערכית - מהווה חלק משמעותי בבית- הספר

בית הספר זכה בפרס הצטיינות בתכנית שגרירי מפתח הלב תשעג-תשעד...

רקע על בית הספר

בתהליך של שש השנים האחרונות בית הספר עשה מהפכה חינוכית. מבית ספר תת משיג מבחינה לימודית ובית ספר "אדום" מבחינה אקלימית הצלחנו לצור תרבות חדשה עם אידיאולוגיה חינוכית, תוך שמירה על...

חוזר ספטמבר 2015

ניהול

Third Grade celebrating Letters' Party.

ברכות לביס' על זכייה כמצטיין המחוז להישגים לימודיים

חברת הילדים

הפסקות פעילות

הפסקות פעילות מופעלות על ידי ועדת ספורט

הפסקה פעילה

פעילות הנוער העובד בבית הספר......

חיים ברשת

טלפון חירום להורים וילדים

קו מצוקה להורים

תרבות ומורשת יהודית

בית ספר ז'בוטינסקי משלב תלמידים חילוניים ודתיים ומקיים אורח חיים פלורליסטי

בשנת תשע"ג בית הספר קיבל תעודת הערכה בתחום התרבות ומורשת ישראל והיה מועמד מטעם המחוז לקבל פרס ארצי...

מהעיתונות

מגבירים את האור בנוער העובד והלומד

ילדי ז'בוטינסקי זוכרים את יצחק רבין

ילדי ז'בוטינסקי מפעילים את ילדי הגנים

אורח חיים בריא מז'בוטינסקי

נס גדול היה בז'בוטינסקי

יום שיטור קהילתי

הפנים לגיל הרך

ביקור בכנסת

בז'בוטינסקי אומרים תודה למג"ב

יום סבבא בז'בוטינסקי

רשמו את ילדיכם לבית הספר ז'בוטינסקי!

בית הספר זוכה בפרס!

קרן שמש גאה ומצדיעה לבית הספר בשל זכייתו כמצטיין ברמה הארצית בהישגיו הלימודיים!

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA